Mężczyźni o tradycyjnych poglądach zarabiają najwięcej

Do niezmiernie ciekawych wniosków na temat korelacji między wysokością zarobków a poglądami na temat podziału ról życiowych kobiet i mężczyzn doszli badacze z Uniwersytetu Florydzkiego. Z prowadzonych przez ponad ćwierć wieku badaniach wynika, że mężczyźni o tradycyjnych poglądach na temat ról społecznych (kobieta powinna zajmować się dziećmi i nie pracować zawodowo), zarabiają więcej niż ich koledzy o nowoczesnych poglądach !

W badaniach wzięło udział ponad 12 tyś osób. Wywiady prowadzone były kiedy badani mieli od 14-22 lat, a zakończyły się kiedy biorący udział w badaniu byli już ustabilizowani w swoim życiu zawodowym i osobistym (43-51 lat).
Okazało się, że mężczyźni, którzy widzą swoją rolę życiową w sposób tradycyjny (jako żywicieli rodziny i panów domu) zarabiają średnio o 12 tyś $ rocznie więcej, niż mężczyźni którzy uważają że kobiety mają takie same prawo do kariery i realizacji swoich zawodowych ambicji.
Wśród kobiet, różnica nie była aż tak drastyczna. Panie które chciały się realizować i przedkładały karierę nad życie rodzinne zarabiają niecały 1000$ rocznie więcej niż ich koleżanki, które starają się godzić karierę zawodową z życiem rodzinnym.
Aby nie zaburzyć wyników, porównywane były osoby z takim samym wykształceniem, na podobnych stanowiskach i z takim samym wymiarem czasu pracy.

Niestety badania nie wykazały jednoznacznie dlaczego mężczyznom o tradycyjnych poglądach lepiej się wiedzie w życiu zawodowym – przynajmniej pod względem pensji. Czy wynika to ze zwiększonego nacisku na bycie żywicielem i przynoszenia do domu większych pieniędzy niż żona? Czy też mężczyźni o tradycyjnych poglądach mają szczególne kompetencje, które cenią pracodawcy, a których brak ich nowoczesnym kolegom? Trudno o sensowne wnioski w tym względzie, niemniej jednak fakt pozostaje faktem – stereotypowe myślenie o kobietach i niechęć do emancypacji u mężczyzn powoduje zwiększenie zarobków.

W świetle badań, każda kobieta, której zależy na dostatnim życiu, powinna zacząć szukać partnera, który najchętniej będzie widział ją w kuchni, z gromadką dzieci u boku.

źródło: kopalniawiedzy.pl via ajc.com