Inżynierowie chętnie wyjadą

Tylko 14,6% inżynierów nie zdecydowałoby się na opuszczenie kraju, gdyby otrzymali propozycję pracy za granicą. 70% wyjechałoby bez wahania, nie tylko na kontrakt, ale również na stałe. Banku Danych o Inżynierach, przeprowadził ankietę dotyczącą zainteresowania inżynierów w Polsce  zagranicznym rynkiem pracy – o opcję wyjazdu zagranicznego, zapytano ponad 1000 inżynierów. Wnioski nie są budujące – inżynierowie chcą więcej zarabiać i dla większej pensji bez szczególnych sentymentów pożegnają się z krajem – czy zatrudniający inżynierów w Polsce pracodawcy wreszcie się obudzą? Czy też za kilka lat obudzimy się bez inżynierów w kraju (za to z pełnymi salami wykładowymi na studiach inżynierskich? Pełnymi, „bo przecież potem można stąd wyjechać…”)

35,6% badanych wyjechałoby z kraju bez żadnych warunków dodatkowych. 36,9%, gdyby oferowana pensja była na europejskim poziomie. 13,2% wyjechałoby, ale jedynie na kilkumiesięczny kontrakt. Analiza wyników sondażu na Interii stwierdza, że brak zainteresowania wyjazdem na stałe przez w sumie 28% inżynierów (ci którzy nie chcą wyjechać + ci którzy chcą jedynie na kontrakt) może być powodowana tym, „iż Polska de facto stała się atrakcyjnym rynkiem pracy dla inżynierów.” Moim zdaniem, może być też powodowana tym, że część inżynierów zarabia dobrze, a część ma tu po prostu rodziny, których nie chce opuścić nawet dla większych pieniędzy. A jak Wy uważacie?

źródło: interia.pl