Bezrobocie nie będzie się opłacać

Gazeta Prawna podaje, że zasiłki dla osób bezrobotnych, które miały ulec zwiększeniu od stycznia 2009 roku, zostaną w miejscu. Dziennikarze dotarli do materiałów związanych z nowelizacją ustawy zatrudnieniowej – zamiast większych pieniędzy, bezrobotnych czekają relatywnie mniejsze zasiłki. Relatywnie, bo choć nie wysokość zasiłków się nie zmieni, to zmniejsz się siła nabywcza pieniądza.


W kraju w którym pracuje niewiele ponad 50% całości społeczeństwa, a większość osób bezrobotnych i tak pracuje na czarno, decyzja o nie podwyższaniu zasiłku z punktu widzenia budżetu może być korzystna, choć społecznie bardziej efektywnie byłoby wdrożyć plan naprawczy samej instytucji bezrobocia. Aby zasiłkami rzeczywiście wspierać osoby z trudnościami na rynku pracy, nie zaś osoby, które po prostu nie chcą pracować, bądź robią to nielegalnie.

Osobom, które rzeczywiście są bezrobotne proponujemy przejrzenie naszych ogłoszeń o pracę, skorzystanie z porad jak przejść rozmowę kwalifikacyjną i zintensyfikowanie poszukiwań idealnego pracodawcy.