Szklane ruchome schody i szklane ściany

Czy zauważyłyście, drogie Panie, że bardzo często w urzędach (gdzie pracuje więcej kobiet), na kierowniczych stanowiskach zastaniemy mężczyzn? Często też to Panowie piastują stanowiska dyrektorów szkół, mimo iż znacznie więcej mamy nauczycielek. To zjawisko, to kolejny przykład dyskryminacji kobiet na rynku pracy – nosi nazwę szklanych, ruchomych schodów.

Szklane ruchome schody, to zjawisko polegające na tym, że w zawodach, które są tradycyjne uważane za kobiece (np. przedszkola, szkoły, pomoc społeczna, hotelarstwo) znacznie większe szanse na awans mają mężczyźni. I choć jest ich w danym zawodzie statystycznie mniej, to właśnie mężczyzna łatwiej awansuje i częściej spotkamy go na wysokim, kierowniczym stanowisku.

Szklane ściany to zjawisko, które polega na tym, że kobiety często otaczane są „szklanymi ścianami” , które nie pozwalają im na przejście na stanowiska lepiej płatne i bardziej odpowiedzialne. Innymi słowy mówiąc, chodzi o to, że to kobiety najczęściej pełnią funkcje pomocnicze, asystenckie (i oczywiście mniej z tego powodu zarabiają). W Polsce, 72% wszystkich osób obsługujących sekretariaty to kobiety.

Szklane ruchome schody oraz szklane ściany , to kolejna (po szklanej podłodze czy szklanym suficie) metoda dyskryminacji kobiet na rynku pracy.