Przedłużenie umowy na czas określony do dnia porodu a poronienie

Z kobietą, która w momencie zakończenia umowy u pracę zawartej na czas określony jest przynajmniej w 13 tygodniu ciąży, pracodawca musi zawrzeć kolejną umowę na czas określony, obowiązującą do dnia porodu. Co jednak dzieje się z umową w przypadku, kiedy pracownica poroni?

art. 177 § 3 Kodeksu Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przedłużenia umowy z ciężarną, która w momencie zakończenia umowy o pracę znajduje się w przynajmniej 13 tygodniu ciąży. Zdarzyć się może jednak i tak, że pracownika w kolejnych dniach – po przedłużeniu umowy – poroni. Co wtedy dzieje się z umową o pracę?

Niestety ulega ona rozwiązaniu z chwilą poronienia – czyli zgodnie z datą jaką na zaświadczeniu o poronieniu wpisał lekarz. Pracodawca nie ma zaś obowiązku przedłużać umowy o pracę. Jeśli kobieta po poronieniu zgłosi do USC urodzenie dziecka (martwego) , to może starać się o urlop macierzyński (w wymiarze maksimum 8 tygodni), które płatnikiem będzie w tym przypadku ZUS. Urlop taki nie przysługuje, jeśli USC nie wydał zaświadczenia o urodzeniu dziecka (czyli np. wtedy, kiedy poronienie nastąpiło tak wcześnie, że nie można określić płci dziecka).