Pracujące mamy za granicą poszukiwane

Podczas gdy w Polsce nadal trwają kampanie które miałyby przekonać pracodawców do tego aby zatrudniać młode mamy, za granicą pracodawcy zaczęli już doceniać potencjał jaki tkwi w kobietach posiadających dzieci. Islandia, Dania, Norwegia i Szwecja to w kraje w których łatwiej jest znaleźć pracę będąc mamą niż kobietą bezdzietną!

Dlaczego? Otóż pracodawcy z tych krajów przekonali się, że kobiety które posiadają dzieci bardziej szanują swoją pracę i są mniej skłonne do pochopnej zmiany firmy. Wiedząc że mają na utrzymaniu dzieci pracują bardziej efektywnie i doceniają możliwość robienia kariery mimo posiadania dzieci. W Islandii współczynnik zatrudnionych mam wynosi aż 80%. W Portugalii ceni się matki, które posiadają więcej niż jedno dziecko.
Co ciekawe, pozytywny stosunek do zatrudnienia matek nie zawsze idzie w parze z przyjazną matkom polityką socjalną. W Islandii matce przysługują zaledwie 3 miesiące urlopu macierzyńskiego.

Jak widać, niekoniecznie wydłużanie urlopu macierzyńskiego– o co biją się nasi politycy – sprzyjać musi poprawie sytuacji matek na rynku pracy. Może warto więcej czasu i wysiłków przeznaczyć na zwiększenie świadomości pracodawców niż na wydłużanie okresu w którym kobieta nie pracuje, bądź zacząć promować job-sharing?

źródło: forbes.com

fot.:Simona Balint