Polki – wykształcone, ale bez pracy

Posiadamy jeden z najwyższych wskaźników poziomu wykształcenia kobiet- aż 94% kobiet posiada średnie wykształcenie (dane Eurostat). Pracuje zawodowo, jednak zaledwie 43% kobiet. 6 na 10 pozostaje bez pracy nie mogąc jej znaleźć lub … decydując się na pozostanie w domu, z dziećmi.

Z analiz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan wynika, że znajdujemy się poniżej średniej europejskiej w zakresie zatrudnienia kobiet. Z krajów Unii, mniejsze niż my zatrudnienie kobiet występuje na Malcie, we Włoszech, Grecji i na Węgrzech. Jest to o tyle sytuacja trudna, że Polki to kobiety aktywne i przedsiębiorcze, które mogą wiele osiągnąć w biznesie. 36% polskich przedsiębiorców, to właśnie kobiety – jest to wskaźnik wyższy niż w przypadku Niemiec czy Szwecji.

Polki, zarabiają też znacznie mniej niż mężczyźni. Wynika to głównie z tego, że mocniej sfeminizowane zawody są z reguły słabiej płatne (asystentki, przedszkolanki, nauczycielki, pielęgniarki). W poszczególnych województwach, różnice w zarobkach między średnią pensją mężczyzn i kobiet sięgają 1100 – 2000 zł brutto. Największa dysproporcja (rzędu 2000 zł brutto) występuje w województwie mazowieckim.

Problemem w zatrudnieniu kobiet jest też niewystarczająca ilość żłobków i przedszkoli. W województwie małopolskim, aby umieścić dziecko w żłobku, kobiety uciekają się do podstępów – zapisuje się do żłobka starsze dziecko i czeka ono na swoją kolej. W momencie urodzenia drugiego dziecka, dokonuje się „zamiany” dzieci w papierach (będąc w ciąży nie można zapisać dziecka do żłobka, bowiem potrzebny jest do tego numer pesel, którego nienarodzone dziecko siłą rzeczy nie posiada). Wynajęcie opiekunki, nierzadko równe jest zarobkom, jakie uzyskuje młoda mama, zatem kobiety rezygnują z powrotu do pracy – jest to bowiem nieopłacalne finansowo.

Podczas konferencji w Olsztynie, PKPP Lewiatan ustaliło kilka postulatów, które tyczą się zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy – czy same postulaty mogą jednak coś zmienić, dopóki nie będzie zarówno większego doceniania kobiet ze strony pracodawców, jak i rozwiązań które pozwolą kobietom wrócić do pracy po macierzyńskim, a pracodawcom pozwolą przestać się bać nadużyć, na które pozwala kobietom polskie prawo pracy?