Offshoring zagrożeniem Europy?

Antyglobaliści twierdzą że offshoring, czyli przenoszenie niektórych procesów biznesowych przedsiębiorstwa, poza granice kraju w którym działalność przedsiębiorstwa jest realizowana, może doprowadzić do zapaści na rynku pracy w danym kraju. Czy rzeczywiście offshoring jest takim zagrożeniem? I jak wygląda tu kwestia Polski.

Jak podaje Polityka, offshoring nie był główną przyczyną zmniejszenia się miejsc pracy w takich krajach jak Belgia, Portugalia czy Holandia. Większość zamkniętych miejsc pracy nie znalazło odzwierciedlenia w zatrudnianych w innych krajach pracownikach. Te stanowiska „zniknęły” bo nie były już konieczne, prawdopodobnie w związku z większą automatyzacją i rozwojem technologicznym. Nie można więc winić tego, że pracownicy call center w Indiach są kilkanaście razy tańsi niż pracownicy w Portugalii za wzrost bezrobocia w Porto czy Lizbonie.

A co offshoring oznacza dla Polski?

Dla nas to de facto wzrost miejsc pracy. Przynajmniej dopóki nadal przenoszenie takich działalności jak centra księgowe, call center czy usługi IT będą opłacalne.
Jesteśmy tańsi i tego nie da się ukryć. Dzięki temu, wielkie korporacje, chętnie przenoszą do nas część swoich działalności. Co ciekawe, pracownicy zagranicznych korporacji w obszarach księgowości czy IT wcale nie narzekają na zarobki.
Siłą Polski w obszarze offshoringu jest kwestia dużej znajomości języków obcych wśród kandydatów do pracy i łatwości komunikacyjne, a także wysoki poziom edukacji. NIe bez znaczenia jest też dogodna lokalizacja kraju.
Zagrożeniem dla nas w kwestii rozwoju offshoringu może być Ukraina i Rosja, gdzie koszty pracy są niższe.
Offshoring w obszarach takich jak call center czy księgowość to również duża szansa dla kobiet, które mają większy dostęp do miejsc pracy. Jak pokazują statystyki w centrach które przyjmują outsourcingowane usługi księgowe, human ressources, czy call center większość pracowników stanowią właśnie kobiety. Dla przykładu, w okolicach Krakowa swoje centra ulokowały już takie firmy jak Lufthansa, , Electrolux, Philip Morris, Communication Factory, Exult Fortis Bank, IBM, Shell, AFS, Ahold, Bayer, Capgemini, , Hewitt, Indesit

źródło:egospodarka.pl; polityka.pl
fot:SXC