Najlepsza firma dla kobiet

Manpower Inc. profesjonalna firma doradcza, która swój oddział ma również w Polsce, została wyróżniona przez amerykański magazyn dla kobiet przedsiębiorczych „Pink”, tytułem Najlepszej Firmy dla Kobiet.
Organizatorzy konkursu, uważają że firma Manpower w szczególny sposób dba o rozwój swojej kadry managerskiej, promując zatrudnianie kobiet na wysokich stanowiskach oraz umożliwiając godzenie kariery zawodowej z życiem rodzinnym i macierzyństwem.

„Pink” analizował sytuację kobiet pod względem trzech głównych kryteriów:

W Polskim oddziale Manpower, ponad 80% zatrudnionych to kobiety. Kobieta jest też dyrektorem generalnym.
Ranking powstał w USA i dotyczył amerykańskiego rynku pracy. Podobne badania przydałyby się również w Polsce, aby chcące budować swoją karierę kobiety wiedziały na które firmy mogą liczyć i w których warto pracować. Na razie bowiem na Polskim rynku pracy, dwie największe przeszkody blokujące rozwój kobiet, to znacznie niższe wynagrodzenia, oraz szklany sufit umożliwiający kobietom awanse jedynie do pewnego poziomu.

źródło: nf.pl