Mężczyźni częściej postrzegani jako kreatywni

rp_dyskryminacja-kobiet.jpgWedług jednego z artykułów opublikowanych w Psychological Science, praca i osiągnięcia mężczyzn są oceniane jako bardziej kreatywne niż te same zachowania i sytuacje prezentowane przez kobiety.

Okazuje się, że taka cecha jak kreatywność jest w naszym rozumieniu związana z całą serią innych cech, które uważamy za mocniej męskie niż żeńskie – stąd postrzeganie mężczyzn jako bardziej kreatywnych.

W badaniu ankietowani mieli wskazać, z jakimi cechami wg nich łączy się kreatywność. Przede wszystkim wskazali na takie aspekty jak: współzawodnictwo, chęć podejmowania ryzyka, ambicja, decyzyjność – kojarzone są jako cechy męskie. A rzadziej wskazywali na takie cechy jak kooperacja, rozumienie, wspieranie – kojarzone jako żeńskie. W efekcie takiego podejścia, kobiety pracujące w zawodach wymagających kreatywności mogą spotykać się z większą dyskryminacją, są bowiem rzadziej i w mniejszym stopniu postrzegane jako kreatywne, co nie pozwala im „przebić się” przez kolegów.

Badacze sprawdzili to empirycznie –pokazali projekt wykonany przez architekta i poprosili o ocenę, jak bardzo jest on kreatywny. Ten sam projekt został oceniony jako bardziej kreatywny, jeśli badani myśleli, że architektem jest mężczyzna.

Źródło: psychologicalscience.org