Managerki doceniane w kryzysie

Kobiety na kierowniczych stanowiskach zaczynają być bardziej doceniane w sytuacji, w której firma przeżywa kryzys. W kryzysie częściej też poszukuje się na stanowiska kierownicze kobiet. Skąd ten fenomen?

Badania nad preferencjami płciowymi w zarządzaniu w kontekście kryzysu przeprowadziła Susanne Bruckmüller wraz z Nylą Branscombe. Przeprowadzając dwie symulacje odkryły one, że jeśli firma znajduje się w sytuacji kryzysu, bardziej pożądanym kandydatem na stanowisko zarządcze będzie kobieta. Badaczki założyły, że wybór ten powodowany jest myśleniem, że skoro mężczyzna nie poradził sobie z kryzysem, to zmiana płci managera może pomóc. Jednakże, kobiety wybierane w sytuacji kryzysu były również wtedy, kiedy uprzednio na tym stanowisku była kobieta. Teza więc upadła. Skąd więc takie preferencje?

Przeprowadzenie dalszych badań wykazało, że kobiety nie są wybierane ze względu na przypisywane im cechy związane ze stylem zarządzania, ale dlatego, że cechy uważane za męskie oceniane są jako nieskuteczne w sytuacji kryzysu. Mówiąc w prostszy sposób, to nie kobiety są preferowane w sytuacji kryzysu, ale to mężczyźni są uważani za nieodpowiednich kandydatów do przewodzenia firmie chcącej wyjść z kryzysu – a że trzeciej płci nie mamy, pozostają tylko kobiety, skoro mężczyźni się nie nadają.