Kobiety w pracy „karane” za macierzyństwo

Dlaczego na stanowiskach managerskich jest znacznie mniej kobiet niż mężczyzn? Jednym z powodów jest to, że firmy nieświadomie karzą kobiety za to, że ich priorytetem jest dziecko, a nie firma.

Zaledwie 28% wszystkich managerów w Europie to kobiety. Dlaczego tak mało? Jednym z powodów może być kwestia nieświadomego karania za macierzyństwo. Nie chodzi tu o dyskryminację czy celowe pomijanie kobiet w awansach, ale o to, że kultura organizacji firmy nastawiona jest na przedkładanie spraw związanych z firmą nad inne kwestie które mogłyby być ważne dla pracownika. W efekcie kobiety, dla których ważne jest dziecko i rodzina zaczynają powoli rezygnować ze wspinania się po korporacyjnej drabinie, wybierając stanowiska, na których w pełniejszy sposób można pogodzić macierzyństwo z pracą. Wtedy, do awansu zaczynają mocniej wypychać się mężczyźni i w efekcie, to mężczyźni awansują.

A które kraje mają najwięcej kobiet managerów? Pewnie się zdziwicie, ale listę otwiera Litwa (44%) i Rosja (40%). Z krajów Europy zachodniej prym wiedzie Grecja i Irlandia (33%), Szwecja (30%) i Belgia (29%).