Kobiety równie ambitne jak mężczyźni

Kobiecie nie wystarcza już rola żony i matki, chcą rozwijać swoje kariery i awansować. Wprawdzie kobiety nadal napotykają na szklany sufit na drodze swojej kariery, ale tezę że kobiety są mniej ambitne od mężczyzn należy już włożyć do lamusa – tak przynajmniej wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez Amerykański Instytut Praca i Rodzina (The Family and Work Institute).

W 1992 roku, po analizie badania nad ambicją zawodową kobiet i mężczyzna okazało się, że kobiety mają dość silnie zakorzenione role matki i żony i przedkładają je nad karierę zawodową. Na pytanie o to czy chcesz rozwijać się zawodowo i zależy ci na wspinaniu się po szczeblach kariery, odpowiedzi „tak” udzieliło 80% mężczyzn i 72% kobiet, przy czym tylko 60% kobiet które posiadały dzieci chciało się rozwijać zawodowo. Badania powtórzono w roku 2008 i wyniki okazały się zgoła inne.

Przede wszystkim, pierwszą zmianą jest wyrównanie poziomu ambicji między płciami. Karierę chce rozwijać 67% mężczyzn i 66% kobiet. Poza tym, bardziej ambitne stały się matki niż kobiety bezdzietne (69% versus 66%). Oznaczać to może, że kobietom przestała wystarczać rola matki i żony. Z drugiej strony, porównując badania na przestrzeni dekady widać też wyraźny spadek zainteresowania wpinaniem się po szczeblach kariery per se. Znacznie mniejsza niż w 1998 roku grupa zainteresowana jest podporządkowywaniem swego życia karierze.

Czyżbyśmy zaczęli dostrzegać inne wartości w życiu? Czy też jesteśmy po prostu zmęczeni nieustannym wyścigiem szczurów?

źródło: careerplanning.about.com

Tagi: