Kobiecie najłatwiej jest robić karierę w Szwecji

Czy w każdym kraju w Europie kobiety mają równe szanse na rozwijanie Swojej kariery? Okazuje się, że niestety nie. Jak wynika z raportu Economist Intelligence Unit najłatwiej jest kobietom w Szwecji. Polska zajęła zaledwie 26 miejsce na 34 kraje, biorące udział w badaniu.

W ramach badania, wyodrębniono 26 czynników w ramach 5 kategorii, które decydować mają o tym, czy kobietom jest łatwo czy też trudno wybić się na rynku pracy i zrobić karierę. Te czynniki, to między innymi dostęp do edukacji, polityka rządu, społeczny status kobiet, możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego, możliwość uzyskania źródeł finansowania i inne. W każdym z obszarów oceniono kraje europejskie biorące udział w badaniu, dając im wartość punktową a następnie punkty te sumując.

Krajami w których kobiety mają największe szanse i możliwości na karierę to Szwecja, Belgia, Norwegia, Finlandia i na piątym miejscu – Niemcy. Najtrudniej, karierę zrobić kobietom w Rosji. Co ciekawe, kraj dawnego bloku wschodniego – Węgry, wyprzedził takie kraje jak Szwajcaria czy Austria. Polska, znalazła się dopiero na 26 miejscu, co nie jest szczególnie pocieszające dla kobiet.

Drogie czytelniczki – czy odczuwacie trudności związane z robieniem kariery w Polsce? Czy robiąca karierę kobieta jest w naszym kraju traktowana gorzej niż ta, która zostaje w domu z dziećmi? Czy macie niższe wynagrodzenia i trudniej Wam się wspiąć po szczeblach kariery?