Ciąża w czasie stażu z Urzędu Pracy

pregnant woman at workCzy kobieta odbywająca staż z Urzędu Pracy może otrzymać stypendium również za czas choroby (jeśli taka wydarzy się w trakcie ciąży)? I czy jej umowa stażowa zostanie przedłużona do dnia porodu? Jak wygląda sytuacja stażystki w ciąży?

Przede wszystkim warto pamiętać, że osoby odbywające staż z Urzędu Pracy, umowę mają podpisaną z Urzędem Pracy – a nie z firmą, w której odbywają staż. Wszelkie roszczenia zatem powinny być kierowane do Urzędu Pracy. Jeśli kobieta w ciąży, w trakcie pobierania stypendium z Urzędu Pracy zachoruje, musi zadbać o to, by lekarz wystawił jej zwolnienie ZUS ZLA na Urząd Pracy. Zachowuje za czas absencji prawo do stypendium w 100% wysokości (tak jak pracownica zachowuje prawo do zasiłku w wysokości 100% wynagrodzenia).

Inna jest jednak sytuacja kobiety w ciąży, której staż kończy się jeszcze w czasie trwania stażu. W takiej sytuacji, staż nie ulega przedłużeniu do dnia porodu. Urząd Pracy może go przedłużyć, ale nie musi. Pracodawca nie ma również obowiązku zatrudniania stażystki będącej w ciąży.