59 dni pracy za darmo – dola kobiet w UE

Kobiety w Unii Europejskiej zarabiają średnio o 17% mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. To daje nam około 59 dni pracy za darmo rocznie.

Mimo tego, że od kliku lat walczymy o równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, a konieczność płacenia pracownikom tyle samo za tą samą pracę podkreśla Kodeks Pracy, nadal występują znaczące różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn. I to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

Wartość tych różnic większa jest przy wyższych stanowiskach i niekiedy dochodzi nawet do 19%. W tym roku Dzień Równości Płacy obchodziliśmy 28 lutego. Data tego wydarzenia ustalana jest każdego roku w oparciu o to, ile dni w poprzednim roku kobieta musiałaby pracować więcej,by osiągnąć wynagrodzenie równe mężczyznom. Czyli aby zrobić tyle ile mężczyzna w 2012 roku, kobieta musiałaby pracować od 01 stycznia 2012 do 28 lutego 2013 roku.

Poniżej kampania z poprzednich lat, która bardzo wyraźnie uświadamia różnice w zarobkach: