Wybór kariery u maturzystów, nie związany z cechami osobowości

Czy to jacy jesteśmy ma wpływ na to czy będziemy w stanie w danym zawodzie osiągnąć sukces? Zdecydowanie tak! Niestety, większość maturzystów, w chwili podejmowania decyzji o dalszej karierze nie ma pomysłu na to, co robić w życiu. Jak się okazuje, cechy osobowości nie mają tez wpływu na rodzaj wybieranej ścieżki rozwoju zawodowego.

W każdym zawodzie, poza twardymi umiejętnościami, liczą się też kompetencje miękkie, które pozwalają lepiej i efektywniej pracować. W niektórych obszarach nasza osobowość ma mniejszy wpływ na to, jak będziemy sobie radzić, w innych jest wprost niezbędna. Osoba nieśmiała i zamknięta w sobie nie zrobi kariery w zawodzie wymagającym stałych kontaktów z innymi i „kupowania” sobie otoczenia swoją otwartością, a osoba dynamiczna, o wysokim progu pobudzenia będzie męczyć się w pracy wymagającej cierpliwości i precyzji.

Teoretycznie więc, najlepiej byłoby w taki sposób dobierać sobie ścieżkę kariery, by móc wykorzystać swoje osobowościowe atuty i by nasza kariera nie wymagała od nas cech, których nie posiadamy. Niestety, bardzo często maturzyści nie mają świadomości ani wymagań jakie niosą ze sobą określone zawody ani też własnych słabych i mocnych stron.

Badacze z Hiszpańskiego University of Cádiz przeprowadzili analizę decyzji dotyczących wyboru kierunku kształcenia wśród ponad 700 uczniów w wieku 17- 20 lat, próbując odpowiedzieć sobie na pytanie, czy cechy osobowości w jakikolwiek sposób wiążą się z tym, jaki kierunek edukacji wybierają sobie młode osoby stojące przed ważną życiową decyzją wyboru rodzaju studiów.

Każdego ucznia przebadano kwestionariuszem osobowości Cattella (dającego obraz osobowości na pięciu wymiarach) oraz zbadano ich umiejętności zawodowe w obrębie 10 wymiarów (m.in. zainteresowania artystyczne, naukowe, mechaniczne, społeczne). Następnie zaproponowano uczniom wybór jednego z 52 kierunków kształcenia.

Okazało się, że 2/3 uczniów nie ma zielonego pojęcia na temat tego co chcą robić w życiu i do czego się nadają. Cechy osobowości również nie mają żadnego wpływu na to, jaki kierunek kariery wybierają maturzyści. Jedyne dwa powiązania,jakie znaleziono, to negatywna korelacja pomiędzy uporem w dążeniu do celu, a zainteresowaniem kierunkami artystycznymi oraz niezależnością a zawodami wymagającymi silnych umiejętności społecznych.

Wnioski są niepokojące, oznaczają bowiem, że spora część maturzystów podejmuje decyzje dotyczące dalszej kariery ad hoc, nie mając jasności ani w zakresie wymagań, jakie stawiać będzie przed nimi dany zawód, ani w zakresie własnych cech osobowości, które warunkować będą sukces w danej dziedzinie – w efekcie, mamy potem sporą rzeszę akademickich specjalistów, którzy nie radzą sobie z praktyczną stroną zawodu, który wybrali.

Warto przy tej okazji przypomnieć, że zarówno pedagodzy szkolni, jak i ośrodki doradztwa zawodowego przy urzędach pracy, dysponują narzędziami, które pozwalają na określenie cech osobowości i wyznaczenie obszarów zawodowych, do których jesteśmy niejako predestynowani. Warto aby rodzice maturzystów pamiętali o tym, doradzając dzieciom w wyborze kierunku studiów.