Studia wieczorowe nie pomogą w karierze?

Studenci studiów dziennych cenieni są za to, że swoją wytrwałą pracą w czasie liceum byli w stanie wypracować na tyle dobre wyniki, że zostali przyjęci na studia prowadzone w trybie dziennym. Zaoczni wprawdzie mają nieco okrojone programy studiów, ale za to mogą w trakcie edukacji zdobywać tak cenione przez pracodawców doświadczenie – a co ze studentami wieczorowymi?

Na studiach wieczorowych, choć zajęcia powinny odbywać się wieczorami (jak sama nazwa wskazuje), odbywają się z reguły przez cały dzień. Na pracę zawodową, rzadko kiedy są szanse. Nawet bezpłatny staż niekiedy ciężko odbyć. Za te studia za to się płaci i wiedzą to pracodawcy, którzy, jak wynika z niedawnych badań, mniej cenią sobie absolwentów studiów wieczorowych.

Co zatem pozostaje studentom studiów wieczorowych? Przede wszystkim decyzja, czy na pewno warto wybierać studia wieczorowe, a zamiast nich nie zdecydować się na zaoczne. Warto też, przed zapisaniem się na studia, dowiedzieć się na uczelni, jak w praktyce wygląda rozkład zajęć. Nie wszystkie studia wieczorowe, realizowane również w dzień. A jeśli studia wieczorowe pozostaną jedyną opcją, to warto zdobywać doświadczenie również w trakcie wakacji – wprawdzie wtedy nie odpoczniemy, ale przynajmniej będziemy po pięciu latach mieć już co nieco na koncie.