Czy studia uczą praktycznego wykonywania zawodu? Zależy które…

Lady veterinary examining the dogWeterynaria, kierunki matematyczne, społeczne i ekonomiczne najgorzej – w oczach studentów przygotowują do praktycznej nauki zawodu. Najlepiej przygotowani czują się absolwenci kierunków artystycznych, informatycy, absolwenci kierunków medycznych i humanistycznych.

Pracodawcy najbardziej narzekają na to, że absolwenci nie są przygotowani do praktycznego wykonywania zawodu, jakiego się mieli wyuczyć na studiach. Czy opinie studentów i absolwentów są podobne? Z badania „Przyszłe kadry polskiej gospodarki” przeprowadzonego w 2013 roku przez PARP wynika, że duża część studentów uważa, że studia nie przygotowują ich praktycznie do pracy w zawodzie.
Przygotowanych czuje się np.:

Słabo wypada też wiara studentów w to, że ukończony kierunek studiów pozwoli znaleźć im dobrą pracę.

Wierzy w to tylko połowa studentów kierunków związanych z usługami dla ludności, ochrony i bezpieczeństwa, biologii, dziennikarstwa, kierunków społecznych, pedagogicznych  humanistycznych. Stosunkowo bezpiecznie czują się absolwenci prawa, kierunków artystycznych, informatyki (aż 80% uważa, że ten kierunek pozwoli im znaleźć dobrą pracę), weterynarii. W porównaniu do badania przeprowadzonego w 2010 roku wiara w dobrą pracę po studiach spadła u studentów kierunków pedagogicznych, nauk społecznych, dziennikarstwa, biologii, ochrony środowiska – a mimo to, kierunki te nadal są chętnie wybierane przez kolejne pokolenia abiturientów.

A czy wam udało się znaleźć dobrą pracę po studiach? Co studiowaliście?