Studenci nie chcą stażować w wakacje

Trzy miesiące urlopu od nauki wydawałyby się w sam raz, by przynajmniej jakąś część wakacji poświęcić na zdobywanie tak cennego doświadczenia zawodowego. Jednakże utrzymujący się od kilku lat trend stażowania w wakacje niedługo się chyba skończy, bo młodzi nie chcą już zdobywać doświadczenia w wakacje.

Z raportu „Rynek pracy 2.0” przygotowanego przez PwC i Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami wynika, że najmłodsze pokolenie (Y i Z) nie chce poświęcać w wakacje czasu na to, by pracować. 52 proc. badanych w ankiecie odpowiedziało, że doświadczenie woli zdobywać w trakcie roku akademickiego.

Podobnie zmienia się również postawa pracodawców – 53 proc. z nich uznało, że chce przyjmować studentów na praktyki w trakcie roku akademickiego, a aż 20 proc. jest w stanie przyjąć absolwentów do pracy zaraz po ukończeniu studiów (bez dodatkowych staży).

Niechęć do odbywania praktyk w wakacje to nie jedyna zmiana perspektywy w pokoleniu Y i Z. Młodzi ludzie oczekują również większej elastyczności pracy opartej raczej o realizację projektów niż wykonywanie ciągle tych samych zadań. Praktyki, ich zdaniem (oraz jednocześnie zdaniem pracodawców), nie powinny trwać dłużej niż 3 miesiące, a poza tym, że student powinien się na nich czegoś uczyć, to dodatkowo powinien mieć również mentora, a same praktyki powinny być sformalizowane (czyli na umowę). Co ciekawe, wynagrodzenie nie jest już najważniejsze, choć… co trzeci student oczekuje, że za praktyki otrzyma między 1500 – 2000 zł.

Jak na te zmiany zareagują pracodawcy czas pokaże, choć zdecydowanie widać już, że firmom małym będzie coraz trudniej zachować konkurencyjność na rynku pracy względem większych podmiotów.

Tagi: