Jaki staż można porzucić bez konsekwencji?

Czy stażysta może zdecydować, że staż niewiele mu daje i po prostu przestać przychodzić do firmy? Niekiedy tak, a niekiedy nie – zobacz kiedy masz prawo do tego,by porzucić staż.

Staż bezpłatny

Częste w naszym kraju staże bezpłatne nie zawsze spełniają oczekiwania pracowników. Bywa tak, że stażyści niewiele się uczą wykonując podstawowe i powtarzalne czynności, albo wprost są wykorzystywani do prac, za które inni pracownicy otrzymują wynagrodzenie. Jeśli jesteś na bezpłatnym stażu i masz poczucie, że nie da ci on żadnej wiedzy ani doświadczenia, to wystarczy fakt taki zgłosić pracodawcy i nie musisz więcej pojawiać się w firmie – konsekwencji takiego działania nie ma – w końcu pracodawca nie wynagradzał Twojej pracy. Oczywiście,w przypadku praktyk sprawa wygląda nieco inaczej – jeśli potrzebujesz zaświadczenia o ich odbyciu na uczelnię, to pracodawca takiego dokumentu – przy porzuceniu praktyk – ci nie wyda.

Staż absolwencki z Urzędu Pracy

W przypadku takiego stażu również może zdarzyć się, że niewiele z niego wynosisz. Umowę masz jednak zawartą z Urzędem Pracy, a ten z pracodawcą. W efekcie nie można takiego stażu po prostu porzucić. Pracodawca złoży w takiej sytuacji wniosek o natychmiastowe przerwanie stażu, a ty będziesz musiał oddać wynagrodzenie, które do tej pory otrzymałeś od Urzędu Pracy.

Staż oparty o umowę – zlecenie

Niektórzy pracodawcy oferując płatne staże zawierają ze stażystą umowę – zlecenie. Taka forma umowy ma pewne obostrzenia – pracodawca może uznać, że zlecenie nie zostało wykonane (jeśli porzucimy staż, to na pewno tak właśnie będzie) i nie wypłacić części wynagrodzenia a nawet nałożyć karę umowną za nienależyte wykonanie zlecenia. Kara umowna może przekroczyć wysokość wynagrodzenia (choć musi to być zawarte w umowie).

Staż oparty o umowę o dzieło

Choć w zasadzie jest to dość karkołomna umowa, bywa że ze stażystą zawiera się umowę o dzieło na wykonanie określonego „dzieła” – jeśli tego dzieła nie wykonamy (porzucając staż odstąpimy od jego wykonania) to wynagrodzenie nam nie przysługuje. Pracodawca nie musi nic płacić – nawet jeśli dzieło wykonaliśmy „w połowie” – bo w końcu dzieło wykonane w połowie nie jest wykonane (choć tutaj tak naprawdę wszystko zależy od tego, co jest przedmiotem umowy między zamawiającym a wykonawcą).

Umowa o praktyki absolwenckie

Szczególny typ umowy cywilno – prawnej, która charakteryzuje się specyficznymi przepisami w zakresie jej zerwania. Otóż jeśli praktyki były bezpłatne, można je zakończyć w każdej chwili – nawet z dnia na dzień (choć warto zachować formę pisemną wypowiedzenia umowy). Jeśli praktyki były odpłatne to obowiązuje 7 dniowy okres wypowiedzenia.