Granty by zachęcić kobiety do kariery inżynierskiej

W Polsce bardzo mało kobiet studiuje techniczne kierunki. Jest to trend typowy dla całego świata- kobiety po prostu nie wybierają kierunków inżynierskich. Być może wystarczyłoby mocniej zachęcić je do takiej formy kariery jeszcze w podstawówce? Będzie to testował Verizon – amerykańska sieć komórkowa, która funduje granty wspomagające popularyzację inżynierii wśród dziewcząt.

Verizon, ufundował grant wartości 60.000$, który przekazany został bostońskim szkołom po to, by mogły wprowadzić programy edukacyjne kierowane do dziewcząt, które jeszcze uczą się w szkołach podstawowych. Programy te, mają zachęcić dziewczęta do tego, by swoją edukację skierowały w kierunku ścisłym, inżynieryjnym.

Dlaczego w podstawówce? Otóż badania naukowe wykazują, że to właśnie wiek 12-15 lat jest tym okresem w którym wyrabiają się nasze zainteresowania i określają kierunki w jakim będzie postępować nasza edukacja. Twórcy programu wierzą, że pokazanie dziewczętom tego, że inżynieria może być ciekawa i nie nazbyt dla nich trudna, może rozwinąć zainteresowanie kierunkami ścisłymi, technologicznymi.

W Polsce w ramach zwiększenia zainteresowania kobiet studiami inżynierskimi prowadzona jest akcja „Dziewczyny na Politechniki”. Przypominamy, że tegoroczna akcja finał będzie mieć już za 3 dni – 14 kwietnia, odbędą się bowiem Dni Otwartych Drzwi Tylko dla Dziewcząt – na większości polskich Politechnik. Na pięciu uczelniach (Politechnika Częstochowska, Opolska, Warszawska, Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego i Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) odbędzie się też akcja „Dziewczyny do Komputerów” zorganizowana przez grupę DigiGirlz.