5 umiejętności, których najczęściej brakuje młodym pracownikom

Kreatywność, świeże spojrzenie, chęć do nauki, otwarty umysł – to cechy, które najczęściej wskazują osoby młode, początkujące na rynku pracy, kiedy szukają zatrudnienia. Oczywiście, te cechy są przez pracodawców mile widziane, ale pracownik który jeszcze nigdy nigdzie nie pracował to też sporo minusów – i to nie tylko dlatego, że brak mu doświadczenia w zakresie sprawnego wykonywania zadań i obowiązków. Osoby, które jeszcze nigdy nigdzie nie pracowały mają również deficyty w zakresie innych umiejętności. Oto kilka najczęściej spotykanych, na które warto uważać, jeśli dopiero wchodzisz na rynek pracy.

1. Umiejętność dostosowywania się do reguł panujących w firmie

Każda firma ma swoją kulturę organizacyjną, a w jej ramach zbiór zasad, które obowiązują wszystkich pracowników. Część z tych zasad może wydawać się nowemu pracownikowi bezsensowna. Nie zmienia to jednak faktu, że podpisując umowę o pracę zgadzamy się również na reguły obowiązujące w pracy. Jeśli zatem nasz przełożony wymaga bezwzględnie punktualności to niezależnie od tego czy robisz nadgodziny, jesteś gotów zostać dłużej lub pracujesz bardzo efektywnie, na określoną przez szefa godzinę lepiej przychodzić. Pracownik, który nie potrafi dopasować się do panujących w firmie zasad, nawet mimo świetnie wykonywanej pracy będzie traktowany nieco gorzej, jego kompetencje będą oceniane słabiej i może być pomijany w awansach czy premiach. Pierwszą czynnością po rozpoczęciu pracy powinno być zatem zapoznanie się z zasadami pracy (ujętymi w regulaminie pracy) oraz wszystkimi nieformalnymi zasadami, o które dopytać można współpracowników. Niezależnie jak bardzo bezsensowne wydają się nam te reguły, lepiej się do nich stosować.

2. Trafna ocenia własnych kompetencji (i pokora)

Pracownicy, którzy dopiero zaczynają swoją karierę często mają wysoką potrzebę udowodnienia tego, że świetnie znają się na tym co będą robić. Oczywiście poprawne i zaangażowane wykonywanie obowiązków jest ważne, ale warto uważać na to, by nie przeszacowywać własnych kompetencji. Trafna ocena własnych kompetencji to również pozwolenie sobie na to, by uczyć się od innych pracowników. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy dopiero zaczynamy i z praktyką niewiele mieliśmy jeszcze wspólnego. Pracownik, który z pokorą podchodzi do wiedzy swoich kolegów i sam jest otwarty na to by się uczyć, a nie nauczać innych nie tylko zyska większą wiedzę, ale również będzie bardziej lubiany. Pracownik który nie ma doświadczenia, pracuje w firmie krótko,ale zacznie strofować czy poprawiać kolegów (nie mówiąc już o szefie), długo miejsca w firmie nie zagrzeje.

3.Znajomość prawa pracy

Niestety ani w szkole średniej ani na studiach, młodzi ludzie nie są przygotowywani do wejścia na rynek pracy pod kątem znajomości prawa pracy, obowiązków i przywilejów pracownika. W efekcie nie rozróżniają umów cywilno – prawnych od umowy o pracę, nie wiedzą nic o tym w jaki sposób zawiera się umowę o pracę, co ona oznacza, jak ją zerwać, jak obliczyć sobie urlop itd. Warto przed wejściem na rynek pracy spróbować zapoznać się z kodeksem pracy, dowiedzieć (np. z internetu), jakie formy umów obowiązują w Polsce i jakie są ich zasady obowiązywania. Dzięki temu unikniemy wielu rozczarowań -np. zdziwienia, że będąc zatrudnionym na umowę o dzieło, nie możemy pójść bezpłatnie do lekarza.

4. Współpraca w grupie

Młodzi ludzie nie są uczeni w szkole średniej czy na studiach pracy zespołowej. Nawet na tych kierunkach na których przygotowuje się wspólne projekty najczęściej praca nad poszczególnymi elementami projektu i tak jest samodzielna. W efekcie, podejmując pracę, w której ważna jest praca zespołowa, młodzi ludzie nie potrafią sobie z taką formą pracy poradzić. Brakuje im umiejętności dzielenia się obowiązkami, sumienności, słuchania innych, wyrażania własnego zdania. Jak nauczyć się współpracy w grupie? Niestety bez praktyki nie da rady. Warto więc podejmować się różnych inicjatyw studenckich czy wolontariackich jeszcze przed wejściem na rynek pracy. Taka dodatkowa działalność pozwala przyswoić sobie podstawowe zasady pracy w grupie.

5. Inicjatywa

Z inicjatywą u pracowników bywa problematycznie – zwłaszcza u najmłodszych stażem. Inicjatywa w pracy to umiejętność samodzielnego działania i proaktywnego zachowania wobec problemów czy wyzwań w pracy. Młodzi ludzie najczęściej traktują prace zadaniowo i potrafią po wykonaniu jednego zleconego przez przełożonego zadania siedzieć i czekać na kolejne (zamiast samodzielnie zgłosić się po kolejne lub samemu znaleźć sobie coś do zrobienia).

Oczywiście, nie każda osoba, która dopiero rozpoczyna budować swoją karierę zawodową ma braki w wymienionych umiejętnościach, ale są to najczęściej pojawiające się problemy młodych ludzi, które mają wpływ na to, jak wykonywana jest ich praca oraz na to, jak oni sami postrzegani są przez swoich pracodawców. Brak inicjatywy, umiejętności pracy w zespole i pokory może nawet kosztować młodego pracownika utratę pracy, dlatego warto być świadomym nie tylko swoich mocnych stron, ale również słabych i uczyć się od starszych kolegów.