5 elementów pracy w zespole

Pytanie o umiejętność pracy w zespole zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej najczęściej wzbudza w kandydatach popłoch. Jak tu odpowiedzieć? Jaki przykład podać? Podpowiadamy

Osoby, które mają niewielkie doświadczenie zawodowe często nie wiedzą, z czego składa się praca w zespole. Taka umiejętność to jedna z najbardziej pożądanych przez pracodawców cech na współczesnym rynku pracy. To również ta cecha, która w wieli przypadkach warunkuje sukces w pracy. Ze względu na podział obowiązków oraz specjalizację pracowników, bez współpracy z innymi trudno mówić o efektywności. Czym zatem jest ta praca zespołowa, co o niej świadczy i jak ją można rozwijać?

Co wpływa na dobrą pracę w zespole?

Umiejętność komunikacji

Kandydaci dość powszechnie twierdzą, że komunikacja im nieobca, ale rzeczywistość przeczy tym przekonaniom. Komunikacja to nie wymiana słów, swobodna rozmowa w pracy, pogawędka w kuchni, ale sztuka wypowiadania się, uzgadniania, dochodzenia do sedna. Co na nią wpływa?

Otwartość na potrzeby innych

Praca w zespole wymaga współdziałania. Inaczej mówiąc, kilka osób musi rozumieć, że cel wspólnej pracy stoi wyżej niż cele jednostkowe. Nie znaczy to jednak, że praca w zespole pozbawia indywidualności. Wręcz przeciwnie – ona jej wymaga. Każdy zespół pracuje lepiej, jeśli jego członkowie różnią się między sobą. By jednak współpraca układała się dobrze, każda osoba musi rozumieć potrzeby innych i mieć zdolność stawiania się w ich sytuacji. Jeśli zatem zdarzy się sytuacja, że z pracy wyjdzie się wcześniej, to potem zostaje się dłużej i nikt nie ma do nikogo pretensji.

Odpowiedzialność za pracę własną i pracę zespołu

Odpowiedzialność to najważniejsza rzecz w pracy zespołowej, która decyduje o tym, czy zadanie zostanie, czy też nie zostanie wykonane. Wystarczy jedna osoba, która nie będzie czuć odpowiedzialności i swojej części zadania nie wykona na czas, by reszta osób w zespole nie mogła zrobić tego, co do nich należy. Brak odpowiedzialności to również cecha charakterystyczna trutnia społecznego – osoby, która ma nadzieję, że ktoś zrobi coś za nią.

Odpowiedzialność, a raczej jej brak, to dobry przykład problemów w pracy zespołowej. Jeśli będziesz musiał przytoczyć jakiś w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, wybierz sytuację, w której ktoś  nie czuł odpowiedzialności za wynik. Pomoże to rekruterowi uwierzyć, że dla Ciebie odpowiedzialność jest ważna.

Zdolność do kompromisu

W pracy zespołowej nie zawsze jest sielsko. Dość często pojawiają się problemy wynikające z odmienności poglądów i pomysłów na wykonanie zadania. Nie każdy dobrze czuje się z przydzieloną funkcją, nie każdy zgadza się z procedurami. W takich sytuacjach kluczowa jest umiejętność pójścia na kompromis. Takiego porozumienia się z pozostałymi pracownikami i szefem, by wykonanie zadania było możliwe w jak najkrótszym czasie i jak najlepiej. Zdolność do kompromisu oraz jego wypracowywania również warto na rozmowie kwalifikacyjnej podkreślać. Pamiętaj jednak, że ugodowość, czyli za każdym razem zgadzanie się na to, co proponują inni, nie jest kompromisem, tylko uległością.

Umiejętność budowania dobrej atmosfery

Teoretycznie najprostsza rzecz. W praktyce przeszkadzają jej: egocentryzm, alienacja, brak empatii, plotkowanie, nieumiejętność słuchania. W efekcie nierzadko na rozmowie kwalifikacyjnej kandydat opowiada, jak to wszystko w firmie było w należytym porządku, dobra atmosfera pracy, tylko ludzie nie pasowali do tej układanki – byli jacyś tacy dziwni… Jeśli chcesz opowiedzieć na rozmowie kwalifikacyjnej, że Twoja rola w pracy zespołowej to budowanie dobrej atmosfery, podaj przykłady – rzeczywiste, nie wymyślone. Może zrobiłeś wszystkim ciasto lub wymyśliłeś inny sposób na wzmacnianie więzi. A może po prostu dbasz o atmosferę, będąc pomocnym i życzliwym oraz unikając plotkowania?

Jak wzmacniać umiejętności pracy w zespole?

Jeśli jeszcze nie pracujesz zawodowo, możesz ćwiczyć pracę zespołową biorąc udział w inicjatywach, które łączą kilka osób – nawet organizowanie wspólnej wycieczki czy praca w grupie wolontariackiej jest rozwijaniem umiejętności pracy zespołowej.

Jak opowiadać o swoich kompetencjach pracy zespołowej na rozmowie kwalifikacyjnej?

Przypomnij sobie sytuację, w której zrobienie czegoś nie zależało jedynie od Ciebie. Zastanów się, jaką w tym zespole pełniłeś rolę. Jakie było Twoje nastawienie, jakie problemy napotkałeś. Opowiadaj konkretnie, nie uciekaj w sformułowania ogólne. Podkreślaj, jakie elementy pracy zespołowej są dla Ciebie ważne. Pamiętaj, że w pracy w zespole najbardziej liczy się wykonanie zadania przez zespół, a nie to, co Ty zrobiłeś indywidualnie.

Zobacz także: Z wolontariatem pracowniczym na co dzień