Mobbing – jak sobie z nim radzić w pracy?

Czy wiecie, że w Polsce aż 45% pracowników doświadczyło mobbingu w pracy? To zjawisko jest bardziej powszechne niż mogłoby się wydawać. Co kryje się pod hasłem “mobbing”? Między innymi upokarzanie i wyśmiewanie w pracy. W tym artykule dokładnie opisujemy to zjawisko i prezentujemy, co na ten temat mówi Kodeks Pracy.

 

Mobbing – co to takiego?

Według artykułu 94. Kodeksu Pracy mobbing oznacza:

Działania lub zachowania dotyczące pracownika, lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie, lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

 

Jak to interpretować? Z mobbingiem mamy do czynienia jeśli ktoś w pracy przez długi czas systematycznie traktuje nas wyraźnie gorzej niż innych. Tego typu działania mogą przekładać się na niską samoocenę, słabe samopoczucie, a nawet pogarszać zdolność do pracy.

 

Alarmujące zachowania

Masz podejrzenie, że w Twoim miejscu pracy występuje mobbing? Zastanów się nad tym, czy na porządku dziennym pojawiają się złośliwe komentarze i krytyka, ignorowanie pracowników, odsuwanie ich od uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, społeczne odrzucenie lub działania powodujące uszczerbek na zdrowiu (w sensie zarówno psychicznych jak i fizycznym). 

To pierwsze sygnały mogące sugerować, że coś jest nie tak. W takich sytuacjach koniecznie należy przedsięwziąć odpowiednie kroki!

 

Jak przeciwdziałać temu zjawisku?

Jeśli jesteśmy świadkami mobbingu, to powinniśmy jak najszybciej zgłosić to pracodawcy. Dlaczego? To właśnie on ponosi konsekwencje wystąpienia mobbingu w firmie – nawet jeśli nękanie odbywało się pomiędzy współpracownikami. Zgłoszenie najlepiej wysłać pisemnie, ponieważ będzie to od razu stanowiło dowód w sprawie o odszkodowanie. Jeżeli pismo nie wywoła żadnej reakcji, to można zwrócić się do państwowej inspekcji pracy lub stowarzyszeń antymobbingowych. Instytucje te udzielają pomocy z zakresu prawa pracy, w sytuacji gdy dochodzi do nękania pracownika.