Znajdź swoje mocne strony – zrób indywidualny SWOT!

Masz świadomość swoich własnych zalet oraz wad? To bardzo przydatna wiedza w procesie rozwoju zawodowego! Pogłębić ją może analiza SWOT. Zobacz, jak ją przeprowadzić.

 

Czym jest analiza SWOT?

Słowo SWOT to skrót od czterech angielskich słów: S (strengths) – mocne strony, W (weaknesses) – słabe strony, O (opportunities) – szanse, T (threats) – zagrożenia. To narzędzie, które zazwyczaj wykorzystuje się przy tworzeniu strategii biznesowej. Dobrze mieć świadomość tego, że taką samą analizę można przygotować indywidualnie dla siebie! Rozpoznanie swoich słabych i mocnych stron pozwala lepiej kierować rozwojem kariery zawodowej oraz ułatwia osiąganie założonych celów. 

 

Jak zrobić SWOT indywidualny?

Warto zarezerwować sobie czas na to, by móc na spokojnie zastanowić się nad swoimi cechami osobowości, a także umiejętnościami, wartościami i zainteresowaniami. Aby przeprowadzić SWOT, najlepiej przygotować sobie kartkę papieru i podzielić ją na 4 części. 

 

 

 

Jeśli masz kłopot z którąś częścią, to zwróć się do bliskich osób, aby pomogli Ci ją wypełnić. Na pewno mają wiele obserwacji na Twój temat, które mogą być pomocne!

 

Co możesz zyskać?

Taki indywidualny SWOT pozwala uzyskać ogólny ogląd sytuacji, uwydatnia to nad czym warto popracować oraz pozwala sprecyzować cele. To szansa na wzmocnienie swoich mocnych stron i zauważenie dostępnych możliwości. A najlepsze jest to, że aby wykorzystać to skuteczne narzędzie wystarczy kartka papieru, długopis oraz dobre chęci!