Większa kontrola nad własną pracą = więcej czasu z dziećmi

karmienie piersia12 Większa kontrola nad własną pracą = więcej czasu z dziećmiChciałbyś móc bardziej zajmować się dziećmi, ale uważasz, że nie masz na to czasu, gdyż praca pochłania go za dużo? Okazuje się, że wystarczy prosty trick, by spędzać więcej czasu z dzieckiem, mimo tego, że wcale nie będziesz pracować mniej.

W jednym z badań przeprowadzonych wspólnie przez kilka placówek oświatowych w USA, wykazano, że jeśli da się pracownikom możliwość wpływania na kształt dnia pracy i większej kontroli nad czasem pracy a do tego, stworzy środowisko pracy, w którym ludzie będą ze sobą współpracować, to pracownicy zaczną więcej czasu spędzać z dziećmi. Mimo iż faktycznie wcale nie będą pracować mniej.

W ramach eksperymentu, część pracowników objęto specjalnym programem, w ramach którego zyskali oni nie tylko wsparcie ze strony kolegów, ale również możliwość zarządzania własnym czasem w bardziej efektywny sposób (czyli dano im kontrolę nad tym, kiedy mają wykonywać pracę). Mimo, iż globalnie czas pracy nie uległ zmniejszeniu (kobiety pracowały średnio 46.24 godzin tygodniowo a mężczyźni 46.59), to okazało się, że pracownicy więcej czasu poświęcają dzieciom (dzienny „przyrost” czasu z dzieckiem wyniósł 39 dodatkowych minut).

Z badań wynika, że na to ile czasu spędzamy z rodziną wpływ ma nie tyle to, ile czasu naprawdę pracujemy, ale jak czujemy się w owej pracy i jeśli mamy poczucie, że kontrolujemy nasze życie, to na więcej rzeczy jesteśmy w stanie znaleźć czas.