3 elementy struktury firmy, które zwiększają szanse na lepsze wynagrodzenie

pieniadze szczescie31 3 elementy struktury firmy, które zwiększają szanse na lepsze wynagrodzenie Czy twoja pensja zależy jedynie od twojego doświadczenia zawodowego, wiedzy i efektywności pracy? Niestety nie. Statystycznie, dwie osoby o identycznych kompetencjach i produktywności zarobią różnie w zależności od rodzaju firmy w jakiej będą pracować. Od czego zatem – od strony przedsiębiorstwa – zależy szansa na lepsze wynagrodzenie?

Z analizy dokonanej przez NPB w ramach raportu Ankietowego Rynku Pracy 2014 r. wyłania się obraz trzech cech, które pozytywnie wpływają na szanse na wyższe wynagrodzenie u pracownika – niezależnie od jego kompetencji, doświadczenia czy efektywności pracy. Są to:

Wielkość firmy

  • Osoby zatrudnione w firmach zatrudniających między 50-250 osób mają 1,8 x większą szansę na lepsze zarobki niż pracownicy zatrudnieni w firmach zatrudniających poniżej 50 osób.
  • Osoby zatrudnione w firmach o liczbie pracowników powyżej 250 aż o 2,2 x

Dominująca kategoria pracowników

Na wyższe zarobki mają szanse pracownicy firm, zatrudniających głownie:

  • Pracowników produkcyjnych z wyższym wykształceniem (2,7 x większe szanse ni firmy zatrudniające głównie pracowników produkcyjnych bez wyższego wykształcenia)
  • Pracowników biurowych bez wyższego wykształcenia (2,6 x większe szanse)
  • Pracowników biurowych z wyższym wykształceniem (4 x większe szanse)

Stosowanie nadgodzin

Pracownicy firm, w których nadgodziny były stosowane mają 1,5 x większe szanse na wyższe wynagrodzenie, niż pracownicy firm, w których nadgodziny nie są stosowane.

A co nie sprzyja wyższym zarobkom?

  • Zatrudnienie w firmie, która stosuje głównie umowy na czas określony (połowę mniejsze szanse na wyższe zarobki niż w firmach zatrudniających na czas nieokreślony)
  • Zatrudnienie w firmach, które stosują niepełne wymiary zatrudnienia (7 raz mniejsze szanse na wysokie wynagrodzenie)