Ciąża przy zatrudnieniu przez agencję pracy tymczasowej

Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony, ulega wydłużeniu do dnia porodu, nawet jeśli pracownica rodzić będzie później niż kończy się jej umowa czasu na jaki zawarła umowę o pracę. Innymi słowy, kobieta zatrudniona na czas określony i tak jest chroniona do dnia porodu. A co dzieje się z kobietą w ciąży zatrudnioną na czas określony przez agencję pracy tymczasowej? Czy taka umowa może nie zostać przedłużona?

Pracownik tymczasowy zatrudniany jest na nieco innych zasadach niż pracownik stały, zatrudniony na umowę o pracę. Przede wszystkim główną różnicą jest to, że pracodawca pracownika tymczasowego (czyli agencja pracy tymczasowej) może z pracownikiem zawierać wielokrotnie umowy o pracę na czas określony (w pozostałych przypadkach, kiedy pracę świadczymy na rzecz podmiotu nie będącego agencją pracy tymczasowej, pracownik może mieć zaledwie dwie umowy na czas określony – trzecia jest już umową na czas nieokreślony). Z ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wynika, że agencja pracy tymczasowej nie ma obowiązku przedłużenia pracownicy umowy o pracę do dnia porodu (art 13 pkt 3 mówi „Do umowy o pracę zawartej z pracownikiem tymczasowym nie stosuje się art. 177 § 3 Kodeksu pracy.”, który to artykuł nakazuje przedłużenie umowy do dnia porodu) . Agencja Pracy Tymczasowej nie może też pracownicy w ciąży zwolnić. W efekcie zatem, kobieta w ciąży, zatrudniona jako pracownik tymczasowy, jest chroniona przez zwolnieniem tylko do dnia, w którym umowa o pracę się kończy (czyli ulega rozwiązaniu ze względu na czas na jaki została zawarta).

Praktycznie rzecz biorąc, sprawa wygląda tak: Pani Kasia i Pani Zosia mają umowy o pracę zawarte z agencją pracy tymczasowej do 31 grudnia 2014 roku. Pani Kasia rodzić ma w grudniu – dlatego będzie zatrudniona do końca okresu ciąży, a po niej będzie przysługiwał jej zasiłek macierzyński. Pani Zosia ma termin porodu w lutym. Zatem z dniem 1 stycznia, jej umowa o pracę przestaje obowiązywać i jeśli do dnia porodu, Pani Zosia nie podpisze nowej umowy o pracę, nie będzie jej przysługiwał zasiłek macierzyński.