Dwutygodniowy i miesięczny okres wypowiedzenia – jak to się oblicza?

W związku z powtarzającymi się pytaniami czytelników dotyczącymi tego, w jaki sposób obliczyć termin wypowiedzenia umowy o pracę, przypomnijmy, w jaki sposób oblicza się okres wypowiedzenia umowy o pracę – czyli od kiedy po złożeniu wypowiedzenia nie jesteśmy już związani umową ( i nie musimy przychodzić do pracy).

Od czego zależy długość wypowiedzenia umowy o pracę?

Długość okresu wypowiedzenia zależy od czasu na jaki została zawarta umowa o pracę i formy tej umowy:
Umowa na zastępstwo:

Umowa na okres próbny:

Umowa na czas określony:

Ważne! Aby móc wypowiedzieć umowę o pracę musi ona spełniać dwa warunki:

Jedynym sposobem na to, by zakończyć pracę u pracodawcy w sytuacji, w której nie mamy takiej klauzuli jest porozumienie stron lub rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (ale pracodawca musi ciężko naruszyć swoje obowiązki, by to było możliwe).

Umowa na czas nieokreślony:
Okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy u pracodawcy:

Ważne! Jeśli między poszczególnymi okresami zatrudnienia u danego pracodawcy była przerwa, to okres zatrudnienia się sumuje. Zgodnie z uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 15 stycznia 2003 r., sygn akr. III PZP 20/2002: „Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (art. 36 § 1 kp) uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego (danego) pracodawcy”.

Przykładowo – pracownik pracował na umowę o pracę od 01 stycznia 2010 – 31 grudnia 2010. Następnie wyjechał za granicę. Po powrocie podjął pracę u tego samego pracodawcy na umowę na czas nieokreślony. Pracował od 01 lipca 2012 roku. W sierpniu 2014 roku (po 2 latach i 1 miesiącu pracy w ramach umowy na czas nieokreślony) chce złożyć wypowiedzenie. Obowiązuje go 3 miesięczny okres wypowiedzenia, gdyż łączny czas zatrudnienia u tego pracodawcy jest dłuższy niż 3 lata.

Od kiedy zaczyna się czas trwania wypowiedzenia?

Trzydniowy okres wypowiedzenia
Obejmuje trzy dni robocze. Nie wlicza się do tego dnia w którym zostało złożone wypowiedzenie. Przy czym przez dni robocze należy rozumieć wszystkie dni, które nie są niedzielami i świętami ustawowo uznanymi za dni wolne od pracy (art.1519 §1) – czyli również soboty, mimo iż pracownik w sobotę nie pracuje.

Przykłady:

1 i 2 tygodniowy okres wypowiedzenia
Obejmuje pełny tydzień (lub dwa) liczone od niedzieli następującej po złożeniu wypowiedzenia. Wypowiedzenie na okres 1 lub 2 tygodni zawsze zaczyna swój bieg w niedzielę i kończy się po upływie 7 lub 14 dni kalendarzowych – czyli kończy się w sobotę. Nie ma znaczenia to, czy pracownik złożył wypowiedzenie w poniedziałek, środę czy piątek – za każdym razem, okres wypowiedzenia zacznie bieg od niedzieli i skończy się w sobotę.

W przypadku okresy wypowiedzenia trwającego 1 lub 2 tygodnie nie ma znaczenia wymiar czasu pracy pracownika oraz to, czy w trakcie trwania wypowiedzenia wypadają święta państwowe.

Przykładowo – pracownik  składa wypowiedzenie 16 grudnia 2014 roku (wtorek) obowiązuje go dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Zatem zaczyna ono swój bieg 21 grudnia (niedziela) i kończy 3 stycznia 2015 roku (sobota) – po upływie dwóch tygodni kalendarzowych. Nie ma tu znaczenia fakt, iż w okresie wypowiedzenia były trzy święta (dni wolne od pracy).

Miesięczny i trzymiesięczny okres wypowiedzenia
Obejmuje pełny miesiąc (lub trzy) liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Liczone jest jako miesiąc kalendarzowy. Dlatego w zależności od miesiąca w jakim zostanie wypowiedziana umowa, okres wypowiedzenia może obejmować różną ilość dni roboczych. Dla długości trwania okresu wypowiedzenia nie ma znaczenia to, czy złożymy je 1 , 15 czy ostatniego dnia miesiąca – zawsze obejmie cały kolejny miesiąc.
Przykład – pracownik złożył wypowiedzenie 11 sierpnia 2014 roku i obowiązuje go miesięczny okres wypowiedzenia. Umowa o pracę zostanie rozwiązana z dniem 30 września 2014 roku. Warto przy tym pamiętać, że okres wypowiedzenia to miesiąc – czyli przez okres od 11 sierpnia – 31 sierpnia pracownik ten nie będzie formalnie na wypowiedzeniu (choć interpretacje sądów bywają w tych sprawach różne).