Okres wypowiedzenia – jak to się oblicza?

09 lutego, 2018

Jedną z możliwości zakończenia stosunku pracy jest rozwiązanie umowy o pracę przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia...