Masz na koncie wynalazek? Stań do konkursu!

Politechnika Świętokrzyska organizuje konkurs skierowany do studentów studiów I, II lub II stopnia. Aby wziąć w nim udział należy być twórcą lub współtwórcą wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego, który został zgłoszony do ochrony patentowej.

Celem konkursu jest promowanie wynalazczości wśród studentów oraz zwiększenie poziomu wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej i prawa patentowego. Laureaci konkursu będą mieli możliwość wystawienia swoich wynalazków w kwietniu na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Organizatorzy sfinansują przelot i pobyt w Genewie laureatom. Prace można zgłaszać do końca stycznia 2014 roku – zatem macie jeszcze nieco czasu. Więcej szczegółów na stronie patenty.tu.kielce.pl