Plusy pracowników po 50-tce

Wśród wielu pracodawców panuje przekonanie, że pracownik starszy (50+) jest wolniejszy, częściej choruje i mniej zna się na technologiach niż pracownik młody. Tymczasem okazuje się, że pracownik starszy wiekiem jest bardziej etyczny, bardziej oddany pracy i ogólnie bardziej cenny niż młody.

Dyskryminacja starszych pracowników na rynku pracy to poważny problem – zwłaszcza w świetle przechodzenia na emeryturę w wieku 67 lat. Skoro 50 latek ma trudność ze znalezieniem pracy, to jak trudne będzie to dla osoby mającej 60 lub więcej lat? (przypomnijmy, że dla osób urodzonych po 1973 roku, ochrona przedemerytalna zacznie obowiązywać dopiero od 63 roku życia). Z badań przeprowadzonych przez SHRM (Society for Human Resource Management) wynika jednak, że pracodawcy niepotrzebnie boją się starszych pracowników i nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo są oni korzystni w pracy. Oto kilka faktów:

na podstawie badań ustalono, że pracownicy powyżej 45roku życia, w porównaniu do młodszych pracowników są:

Poza tym, starsi pracownicy rzadziej zwalniają się z pracy – ich rezygnacja z pracy jest mniejsza o 88% niż w przypadku grupy młodszych pracowników. Zatem pracodawca oszczędza tu na tym, że nie musi uruchamiać procesu rekrutacji i szkolić nowego pracownika.