Co jest ważne dla mamy powracającej do pracy?

Co zachęcałoby młode mamy do tego, by powrócić do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym? Firma Regus, w badaniach przeprowadzonych w Polsce wyodrębniła kilka czynników, które zdaniem ankietowanych mają największy wpływ na to, że mamy chętniej wracają do pracy. Jakie to czynniki?

Dla ogromnej rzeszy badanych (97%) najważniejsze są elastyczne godziny pracy, które pozwoliłyby pogodzić pracę z macierzyństwem. Chodzi tu zarówno o możliwość pracy w dopasowanych do potrzeb mam godzinach jak i o możliwość częściowej pracy z domu. Na drugim miejscu znalazła się możliwość pracy bliżej domu (91%) – przy długich dojazdach do pracy, realny czas pracy mocno się wydłuża. Zachęcające byłyby też videokonferencje zamiast podróży służbowych – 86% (matkom wystarczyłoby nawet, gdyby takie rozwiązanie było stosowane od czasu do czasu). 80% uznałoby za korzystne posiadanie żłobka w miejscu pracy. Na ostatnim miejscu (63%) znalazła się możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin. Tutaj warto podkreślić, że kodeks pracy umożliwia mamom takie rozwiązanie – matka powracając z urlopu macierzyńskiego może zmniejszyć sobie wymiar czasu pracy i jest przez rok chroniona przed zwolnieniem. Nie zawsze jednak, to co możliwe w przepisach jest możliwe realnie – bywa, że pracodawcy, choć na takie rozwiązanie się zgodzić muszą, nie dają już po tym okresie matce szans na kontynuowanie kariery w firmie.

Respondenci badani przez firmę Regus uznali, że zatrudnianie matek to korzyść dla firmy – wnosi ona do pracy zaangażowanie i doświadczenie. 54% badanych uznało, że taki pracownik pozwala zwiększyć produktywność firmy.