Bezpłatne staże nie tylko w Polsce!

Zdobywanie doświadczenia zawodowego nieodpłatnie, to coraz bardziej powszechna forma zdobywania pierwszych pracowniczych szlifów. Firmy otwierają się na młodych, ale za naukę nie płacą. Nawet dwa kierunki nie gwarantują bowiem efektywności w pracy, a każdy absolwent musi się sporo nauczyć, zanim będzie w stanie choć częściowo samodzielnie pracować. Narzekamy na te bezpłatne praktyki i staże, ale wielu młodych nie widzi innej opcji na zadbanie o swoją przyszłość. Przeciwnicy takiej metody zdobywania doświadczenia pomstują, że „… takie rzeczy to tylko w Polce” – błąd. W Wielkiej Brytanii stażystów bezpłatnych przyjmuje więcej firm niż u nas.

Pomysłu na umożliwienie nauki zawodu w zamian za bezpłatną pomoc nie wymyślili Polacy. Mało tego, wcale w tym nie przodujemy. W Wielkiej Brytaniii – jak podaje Gazeta Prawna, 17% pracodawców oferuje bezpłatne praktyki i staże, z których korzysta 250.000 młodych osób. Tylko 9% z nich uważa, że wymiana pomocy pracodawcy w zamian za zdobywanie doświadczenia jest sprawiedliwa, ale mimo to młodzi korzystają z tej formy podwyższania kwalifikacji, gdyż po zakończeniu stażu są w lepszej sytuacji niż ich bezrobotni koledzy bez doświadczenia.