Zwolnienie z pracy – porażka szefa

Zwykło się uważać, że jeśli pracownik wyleciał z pracy, to jest to na pewno jego wina. Można jednak na tą sytuację popatrzeć z innego punktu widzenia – że jest to wina jego przełożonego.

Z jakiego powodu zwalnia się pracownika? Najczęściej jest to kwestia tego,że pracownik popełnił poważny błąd, nie pracował efektywnie bądź generował tak duże konflikty w zespole, że pozostali pracownicy odmawiali współpracy (pomijam tu kwestie naruszenia zasad pracy – takich jak kradzież lub przyjście do pracy pod wpływem alkoholu). Przyjrzyjmy się tym powodom i zastanówmy ile jest w nich winy przełożonego.

Błędy pracownika często wynikają z jego winy – brak uważności, chaos w pracy, nie sprawdzenie wszystkich możliwych opcji. Równie często jednak są efektem: nadmiernego obciążenia pracą (przez co pracownik jest zbyt zmęczony), braku jasnych instrukcji wydanych pracownikowi lub nie upewnienia się przełożonego, że pracownik instrukcje zrozumiał, wreszcie brak wiedzy u pracownika, wynikającej z tego, że zadanie mu powierzone przewyższa możliwości pracownika (a przełożony nie tylko nie zadbał o rozwój pracownika, ale nawet nie wie, że obciąża pracownika zbyt dużym jak na jego poziom wyzwaniem). Czy na pewno w popełnianych przez nas błędach nie ma po części przynajmniej winy przełożonego?

Brak efektywnej pracy często wynika z nieumiejętności zarządzania własnym czasem pracy i tym, że pracownik marnuje czas i łatwo się rozprasza. Bywa jednak i tak, że niska efektywność spowodowana jest przez nadmierne obciążenie pracą, brak właściwej komunikacji w firmie, brak jasno wytyczonych celów pracy pracownika czy wreszcie spadkiem motywacji na tyle silnym, że pracownik przestaje być zaangażowany w pracę – i znów jest tu dużo zaniedbania ze strony kierownika.

Konflikty w zespole wynikać mogą oczywiście z osobowości pracownika, jego braku kompetencji w zakresie prawidłowej komunikacji, zazdrości czy zawiści. To do kierownika należy jednak ingerowanie w sytuacje konfliktowe, jeśli pracownicy nie są w stanie sobie z sytuacją tą poradzić. Jeśli kierownik decyduje się na zwolnienie pracownika w takiej sytuacji, jest to najczęściej spowodowane jego słabością i brakiem wiedzy w zakresie tego, jak konflikt rozwiązać.

O tym, że na nasze życie zawodowe ma wpływ też środowisko w jakim pracujemy oraz nasz kierownik warto zdawać sobie sprawę zwłaszcza wtedy, kiedy niestety firma się z nami pożegna. Po to, by w przyszłości móc uniknąć podobnych błędów oraz po to, by się nie podłamać. To nie zawsze tylko nasza wina.