Zwalnianie pracowników niebezpieczne dla zdrowia

Otrzymanie wypowiedzenia z pracy, ma dla osoby zwolnionej nie tylko skutki ekonomiczne czy społeczne, ale również psychologiczne i zdrowotne. Jest to sytuacja destrukcyjna, która może wywołać szereg problemów, włącznie z tak poważnymi zaburzeniami jak depresja, stany nerwicowe czy zaburzeniami zdrowotnymi. Skutki psychologiczne i zdrowotne po zwolnieniu, czekają jednak nie tylko na osobę zwolnioną ale również na tą, która zwolniła.

Z przeprowadzonych w 2005 roku badań wynika, że managerowie i szefowie, którzy dokonali zwolnienia pracownika, przez dwa tygodnie od podjęcia decyzji o zwolnieniu, są dwukrotnie bardziej narażeni na ryzyko zawału serca. Wynika to, z dużego zwiększenia stresu związanego z koniecznością zwolnienia pracownika. Ryzyko będzie tym większe im większy dysonans poznawczy odczuwa osoba, która zwalnia (dysonans może powstać na wskutek tego, że manager uważa osobę zwalnianą za dobrego pracownika, a zwolnienie jest wynikiem redukcji etatów i cięcia kosztów).

Poza problemami z sercem, zwiększony stres i narastające napięcie, mogą spowodować u osoby, która komunikuje decyzję o zwolnieniu również wzrost zachowań autodestrukcyjnych, pod którymi kryje się na przykład zwiększona konsumpcja alkoholu, czy wzrost ilości wypalanych papierosów.

Managerowie którzy zwalniają, często tez cierpią na problemy z zasypianiem, męczy ich bezsenność, a jeśli już uda się zasnąć, sen nie przynosi odpowiedniego wypoczynku. W jednym, z badań przeprowadzonych w 2003 roku na osobach, które w zakresie swoich obowiązków mają również zwalnianie pracowników okazało się, że aż 45% managerów, po sytuacji zwolnienia cierpi na problemy psychosomatyczne.

Jak widać, zwalnianie to proces nie tylko trudny dla zwolnionego, ale również ryzykowny zdrowotnie dla tego, kto zwalnia, lub wiadomość o zwolnieniu przekazuje.