Zaangażowanie, energia i wsparcie – kluczowe czynniki pozytywnego środowiska pracy

O tym, że w miejscu pracy w którym pracownicy dobrze się bawią wzrasta produktywność pracy pisałam nie raz. Jednocześnie (i niestety) wiele firm to smutne i ponure miejsc, w których ludzie rzadko się do siebie uśmiechają. Tymczasem, jak wykazują kolejne badania, tam gdzie jest śmiech i zabawa pracuje się efektywniej. Specjaliści ds. motywacji – Adrian Gostick i Chester Elton, w swojej nowej książce „All in:How the Best Managers Create a Culture of Belief and Drive Big Results” przekonują, że wystarczy zadbać o trzy element kultury pracy, by pracownicy byli zadowoleni. Sprawdźmy czy mają rację.

Trzy kluczowe elementy, które według specjalistów sprawiają, że w firmie dzieje się dobrze i pracownicy uważają  ją za szczęśliwe miejsce to:

Zaangażowanie oznacza to, że pracownicy czują się związani z firmą i chcą wkładać dodatkowy wysiłek w to, by firma rosła i się rozwijała.

Wsparcie oznacza firmę, która daje pracownikowi poczucie tego, że jest ważny, umożliwia realizację zadań, które wspierają produktywność i nagradza dobre wyniki – innymi słowy miejsce, w którym docenia się wysiłki i starania na wszelkich polach.

Energia oznacza firmę, w której pracownik widzi sens tego co robi, ma poczucie, że to co robi jest ważne i dzięki temu odczuwa chęć działania.

Czynniki te odkryto analizując dane z 700 firm i szczególnie mocno przyglądając się 25 firmom, które w trakcie ostatniego kryzysu, zamiast strat odnotowały zyski. Oznaczało to, dla autorów książki, że firmy te świetnie sobie radzą a ich pracownicy dostają w pracy coś, czego nie ma w firmach, które w trakcie kryzysu zaczęły przynosić spore straty. Trudno się z ich teorią nie zgodzić – jeśli pracujemy w miejscu, w którym manager potrafi nadać sens temu co robimy, my czujemy to, że nasze wysiłki nie idą na marne i jesteśmy doceniani, to angażujemy się w firmę i zależy nam na jej wynikach. Spotkaliście się z takim miejscem pracy?