Wysoka inteligencja emocjonalna podwyższa satysfakcję w pracy

Pracownicy o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej są bardziej oddani swojej pracy oraz mają z niej wyższą satysfakcję, w porównaniu do pracowników, których inteligencja emocjonalna pozostawia miejsce na poprawę.

Badania nad wpływem inteligencji emocjonalnej na postrzeganie swojej pracy przeprowadzono na Uniwersytecie w Hajfie. Koordynator badań, dr. Galit Meisler uważa, że przyjdzie rychło taki czas, w którym organizacje zaczną dbać zarówno o to , by zatrudniać pracowników o wyższym poziomie inteligencji emocjonalnej, jak i rozwijać ten aspekt osobowości w oparciu o szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego.

W ramach badań, przeanalizowano ponad 800 pracowników z różnych sektorów zawodowych – służb publicznych oraz firm prywatnych, badając związek między inteligencją emocjonalną a nastawieniem wobec pracy, zachowaniem w pracy, poczuciem sprawiedliwości w pracy, ryzykiem wypalenia zawodowego i kilkoma innymi zmiennymi. Poza faktem iż osoby o wyższej inteligencji emocjonalnej okazały się bardziej oddane pracy okazało się również, że pracownicy ci mieli wyższe poczucie sprawiedliwości w pracy, wykazywali mniejsze tendencje do zmieniania pracy oraz rzadziej bywali niedbali w trakcie wykonywania obowiązków.

Pracownicy o wyższej inteligencji emocjonalnej lepiej też rozumieli powody dla których zarząd firmy podejmował niekiedy niezbyt korzystne dla pracowników decyzje oraz byli bardziej skłonni konflikty w pracy rozwiązywać przez negocjacje i kompromis, nie zaś metodami, które mogły zostać odebrane jako agresywne.

Inteligencja emocjonalna to pojęcie stworzone przez psychologa Daniela Golemana. Oznacza zdolność do rozpoznawania zarówno własnych emocji, jak i emocji innych osób, radzenia sobie z emocjami w sposób konstruktywny. Osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej są w stanie kontrolować swoje emocje, nie poddawać się im, samodzielnie motywować oraz empatycznie patrzeć na innych ludzi. Inteligencja emocjonalna jest też silnie skorelowana z sukcesem – osoby o wysokim poziomie takich kompetencji częściej odnoszą sukces niż osoby, które z emocjami sobie nie radzą i nie potrafią ich rozpoznawać. Na szczęście, inteligencję emocjonalną można rozwijać.

źródło:newmedia-eng.haifa.ac.il