Współcześni emeryci bardziej związani z kolegami z pracy

Z naszymi współpracownikami spędzamy w sumie prawie 1/3 życia. Pracując po 8 godzin dziennie, rozmawiamy, wymieniamy się doświadczeniami a nierzadko przyjaźnimy prywatnie, spotykając również na gruncie poza zawodowym. Co dzieje się jednak z tymi relacjami, kiedy odchodzimy na emeryturę? Ostatnie badania pokazują, że współczesny emeryt częściej niż jego starszy brat chce kontynuować znajomości zawarte w pracy, również na emeryturze.

Porównując wyniki badań przeprowadzonych na osobach, które odeszły na emeryturę w latach 1992-95 z osobami, które przeszły na zasłużony odpoczynek w latach 2002-2005 widać, że młodsze pokolenie chętniej aktywnie kontaktuje się z kolegami z pracy będąc już na emeryturze. O ile jeszcze 15 lat temu większość emerytów całkowicie zrywała kontakt z kolegami z pracy, o tyle obecnie utrzymujemy kontakty z osobami, z którymi kiedyś pracowaliśmy. Ponad połowa emerytów z przedziału 2002-2005 utrzymuje obecnie kontakt z przynajmniej jedną osobą ze starej pracy.

Rabina Cozijnsen , autorka badań opublikowanych w Personal Relationship wyjaśnia, że współczesne warunki pracy sprawiają, że tworzymy z naszymi współpracownikami silniejsze więzi niż tworzyli je pracownicy kilkanaście lat temu i w związku z tym jesteśmy bardziej skłonni podtrzymywać te relacje również na emeryturze. Autorka mówi również o tym, że chęć spotykania się z kolegami z pracy, kiedy jesteśmy już na emeryturze wynika również z rosnącej indywidualizacji życia społecznego oraz rosnącego znaczenia więzi i relacji między ludzkich w naszym życiu również w aspekcie zawodowym.

A jak wy sądzicie – chcielibyście również na emeryturze zachować kontakt ze współpracownikami, czy też na myśl o tym, że nie będziecie musieli oglądać już swoich koleżanek i kolegów z pracy oddychacie z ulgą?

źródło badań :wiley.com

fot.:mokra/SXC.hu