Styl zarządzania w ocenie szefów i pracowników

Czy masz wśród swoich znajomych kogoś, kto jest przekonany o tym, że ma określone cechy charakteru, podczas gdy Ty wcale ich nie widzisz? Na przykład twój znajomy jest przekonany o tym że ma ogromne poczucie humoru podczas gdy Ty wiesz, że jego poczucie humoru jest co najwyżej mierne? Błędy oceny polegające na tym, że nie jesteśmy w stanie ocenić w pełni tego jak widzą nas inni, to rzecz zupełnie naturalna – ocena nas samych w naszych oczach, zawsze będzie się nieco różnić od tego, jak widzą nas inni. Dotyczy to nie tylko cech charakteru, ale również sposobów postępowania. W tym sposobu w jaki my oceniamy postępowanie szefa, a w jaki sposób swoje postępowanie ocenia on sam.

Adecco zapytało 700 pracowników oraz 300 szefów o to, jaki jest ich styl zarządzania, aby sprawdzić, czy to jak siebie samych widzą szefowie jest spójne z tym, jak widzą ich pracownicy. Okazało się, że choć różnice nie są bardzo duże, to jednak różnice występują.

Z badań wynika, że niekiedy zdarzają się sytuacje, w których szef nieco inaczej ocenia swoje postępowanie względem pracowników, niż oceniają je ich podwładni. Może to oznaczać w praktyce to, że choć nam wydaję się że nasz szef jest np. surowy i mało wspierający, w jego opinii jest on mniej surowy i bardziej wspierający. I odwrotnie, choć szef uważa, że jest bardzo dyrektywny i nakazowy, to w praktyce, jego pracownicy widzą go jako osobę łagodniejszą i stawiającą na relacje między pracownikami.

W badaniach wykorzystano 6 stylów zarządzania wg Golemana. Największe różnice pojawiły się w ocenie stylu nakazującego oraz coachingowego. Szefom wydaje się, że są bardziej dbają o rozwój pracowników i przygotowują ich na przyszłe wyzwania (29% szefów uważa, że w ten sposób kierują zespołem) niż myślą tak pracownicy (20% pracowników widzi w szefach coacha). Błędnie oceniają też szefowie ilość nakazów i dyrektyw, które dają pracownikom. Tylko 15% szefów ocenia swój styl kierowania jako nakazujący, ale aż 23% pracowników widzi w szefie „palcowego”, który narzuca pewne procedury i schematy działania.

Efektem takich różnic w ocenie stylów zarządzania są problemy w kierowaniu – szefowi wydaje się że jest nieco inny niż oceniają go pracownicy i w efekcie trudniej jest wprowadzić zmiany, które poprawią jakość i atmosferę pracy.

Czy spotkaliście się w pracy z podobnym problemem? Czy mieliście kiedyś kierownika, który uważał, że jest nieco innym kierownikiem pod kątem tego jak zarządza zespołem niż to jak rzeczywiście wy ocenialiście jego zachowanie? Jakie problemy to rodziło?

Źródło badań :fastcompany.com