Skromność – pożądana cecha dobrego przywódcy

Skromni liderzy są bardziej lubiani i mają większą efektywność – przekonują badania. Na czym polega skromność w przewodzeniu innym ludziom?

Czy wasz szef potrafi przyznać się do błędów? Czy też zawsze szuka kozła ofiarnego albo odwraca kota ogonem tak, by błąd okazał się nie jego dziełem? Takie działanie nie przysparza przełożonemu popularności. Za to skromność tak. Rozumiana przede wszystkim jako umiejętność przyznania się do własnego błędu, nagradzanie i chwalenie podwładnych za ich osiągnięcia (bez przypisywania sobie ich zasług) oraz stymulowanie wzrostu pracowników i własnego rozwoju.

To co wydaje się według badaczy (Bradley Owens i David Hekman) najważniejsze, to chęć ciągłego rozwoju u managera i brak lęku przed porażką. Uczenie się, zawiera ryzyko popełnienia błędu. Przełożeni, którzy liczą się z tym ryzykiem oraz są w stanie do tego błędu się przyznać są nie tylko najwyżej oceniani przez zespół, ale również ich zespół osiąga największe rezultaty w pracy. Czy wasz szef przyznaje się do błędów?