Równowaga w miejscu pracy

Dobra praca nie oznacza już tylko dobrej pensji i możliwości szkolenia i rozwoju własnych kompetencji. Coraz więcej pracowników chce, aby w ich szef rozumiał ich problemy, wspierał ich zarówno w sprawach zawodowych jak i był elastyczny w sytuacji kiedy pracownik ma problemy natury prywatnej czy psychologicznej.

Firma Krauthammer, międzynarodowa firma szkoleniowa i coachingowa przeprowadziła ankietę wśród pracowników dużych firm z całej Europy. Z badań wynika, że pracownicy oczekują równowagi w miejscu pracy. Co to oznacza?

Otóż większość pracowników rozumie i akceptuje konieczność pracy w nadgodzinach w tygodniu, ale na pracę w weekendy zgadza się zaledwie 15% osób. Jednocześnie pracownicy uważają, że aby mogli być efektywni i w pełni wykorzystywać swoje kompetencje w miejscu pracy, muszą mieć zapewnioną równowagę i stabilność – co również oznacza elastyczność szefa wobec problemów pracowników. Tymczasem, co drugi pracownik uważa że warunki jego pracy nie pozwalają mu na zachowanie równowagi emocjonalnej. W efekcie pracownicy nie mogą być efektywni i nie są w stanie wykorzystać swojego potencjału w pełni.
Zaledwie 18% pracowników uważa że ich możliwości są wykorzystywane i że pracują na „pełnych obrotach”.

Jak to wygląda u Was? Czy macie poczucie że Wasz balans między pracą a życiem prywatnym jest wystarczający? Czy Wasz szef potrafi zrozumieć Wasze gorsze dni? Czy Wasze miejsce pracy pozwala Wam na zachowanie równowagi psychicznej i emocjonalnej?

źródło badań: krauthammer.pl
fot.: Alex Bramwell