Religijni bardziej zadowoleni z pracy?

Bycie osobą wierzącą (niezależnie od wyznania) koreluje pozytywnie z zadowoleniem z pracy – donoszą badania. Poza tym, osoby takie również biorą mniej zwolnień chorobowych.

Posiadanie wsparcia w wyznawanych wierzeniach pomaga nie tylko w życiu osobistym, ale również w pracy – sprawia, że jesteśmy bardziej z pracy zadowoleni i lepiej radzimy sobie z codziennym zawodowym stresem. Badania przeprowadzone przez Dr Roxane Gervais mówią również o tym, że osoby, które nie tylko deklarują się jako wierzące, ale również regularnie biorą udział w religijnych praktykach mają również poczucie większego sensu swojej pracy niż osoby niewierzące.

Dla tych, którzy jednak nie czują się zbyt religijni mamy pocieszenie. W większym zadowoleniu z pracy pomaga również pozytywne nastawienie – które można mieć niezależnie od tego czy i w co się wierzy.