Przy którym uchu trzymasz telefon?

Kiedy rozmawiasz przez telefon, to odruchowo przykładasz go do lewego czy prawego ucha? Nie jest to przypadkowe – jeśli trzymasz słuchawkę przy lewym uchu, prawdopodobnie jesteś bardziej kreatywny, a jeśli przy prawym – logiczny.

Nasz mózg podzielony jest na dwie półkule – lewą i prawą. Każda z nich ma osobne ośrodki odpowiadające za inne czynności. Przykładowo, w lewej półkuli znajdują się ośrodki odpowiadające za rozumienie symboli (pisanie i czytanie) uszkodzenie lewej półkuli może powodować deficyty w tym zakresie.

Ogólnie uważa się, że lewa półkula mózgu odpowiada za kontrolę mowy oraz myślenie logiczne. Tymczasem prawa za myślenie abstrakcyjne i twórcze. Ponieważ drogi nerwowe są skrzyżowane (np. za kontrolę mięśni prawej części ciała odpowiada lewa półkula) to jeśli rozmawiając trzymamy słuchawkę przy uchu lewym, to informacje są analizowane głównie prawą półkulą (kreatywną). Jeśli odwrotnie – trzymamy słuchawkę przy uchu prawym, to informacje analizowane są lewą „logiczną” półkulą.

Na tej podstawie naukowcy wnioskują, że preferowany sposób trzymania słuchawki wskazuje na to, jacy jesteśmy. Oczywiście większość z nas potrafi rozmawiać trzymając słuchawkę przy jednym bądź (wymiennie) drugim uchu, ale zawsze któreś ucho preferujemy. Zatem weź do ręki telefon i zobacz czy bliżej ci do analityka biznesowego czy artysty.