Przeklinanie w pracy bardzo częste

Czy przeklinasz w pracy? Jeśli nie, to jesteś w wyraźnej mniejszości – z badań przeprowadzonych nie dawno przez Wirtualną Polskę wynika, że aż 88% Polaków w pracy przeklina.

Tylko 12% Polaków zapytanych o to, czy przeklina w pracy odpowiedziało, że jest to w ich firmie niedopuszczalne. U co piątego przeklina się w firmie nagminnie. Co ciekawe, u 38% Polaków – choć się w pracy przeklina – to tak naprawdę nikt na to uwagi nie zwraca.

Czy przeklinanie może w pracy pomaga? Na pewno redukuje napięcie i pomaga w walce ze stresem. Niemniej jednak są również inne metody redukcji stresu, które są znacznie bardziej kulturalne i nie powodują dyskomfortu u współpracowników.  Jeśli jednak już musisz sobie raz na czas pomóc „łaciną” najlepiej zrobić to pod nosem i tak by nikt nie słyszał.

Jak wykazują badania, szczególnie piętnowane za przeklinanie są kobiety – ich wiarygodność oraz wizerunek mocno cierpi, jeśli kobieta nadużywa wulgaryzmów. Nigdy, nie powinieneś tez kląć na rozmowie kwalifikacyjnej – z punktu widzenia osoby rekrutującej, jeśli aż tak mocno nie panujesz nad emocjami, to nie będziesz w stanie zapanować nad nimi również na co dzień w pracy.