Pracownik z nowotworem – czy może liczyć na pomoc pracodawcy?

W naszym życiu zdarzają się różne przykre sytuacje – na przykład poważna choroba, taka jak nowotwór czy wypadek, po którym przez długi czas pracownik jest niezdolny do pracy. Czy pracodawcy pomagają pracownikom w takich sytuacjach życiowych?

Z badań towarzystwa ubezpieczeniowego Aviva przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii wynika, że prawie co piąty pracodawca (19%) miał doświadczenie borykania się z ciężką chorobą pracownika. Dla większości (61%) największą troską w tej sytuacji było zdrowie i samopoczucie pracownika, choć 23% mocniej niż na zdrowiu pracownika skupiło się na tym, jak poradzić sobie ze zwiększonym obciążeniem pracą pozostałych członków zespołu. Dla 15% najważniejszym problemem było to, w jaki sposób choroba kolegi z pracy wpłynie na morale pracowników. 11% firm zdecydowało się wyasygnować dodatkowe środki finansowe, które pomóc mają pracownikowi w radzeniu sobie z chorobą.

Dla pracodawcy, sytuacja ciężkiej choroby pracownika nie jest prosta – pracownik nie pracuje, ale pozostaje pracownikiem. Nie wiadomo kiedy wróci do pracy i czy wróci. Pozostali pracownicy są obciążeni pracą, a trudno przewidzieć na jaki czas zawierać umowę na zastępstwo. Choroba pracownika, to tez dodatkowe koszty dla pracodawcy związane z rekrutacją i przyuczaniem nowej osoby. Z drugiej strony, jeśli pracodawca zachowa się nie fair (a 5% pracodawców według badania uznaje, że powrót do pracy i rehabilitacja nie wchodzą w grę) to ma to bardzo niekorzystny wpływ na to, jak pracownicy wewnątrz firmy postrzegają pracodawcę. Spada zaangażowanie i motywacja do pracy, a pracownicy zaczynają szukać bardziej bezpiecznego miejsca, bo nigdy nie wiadomo, co się komu w życiu przytrafi.

Wiadomo też, że dla lepszej rehabilitacji i radzenia sobie z chorobą dobrze jest, by pacjent czuł, że świat nie zawalił mu się całkiem na głowę, że ma o co walczyć. To, jak zachowa się pracodawca jest tu dość istotnym czynnikiem.

Czy w waszej pracy spotkaliście się z taką sytuacją? Jak zachował się pracodawca?