Pracownicy mało elastyczni w obliczu zmian

Nowy szef, nowy system pracy, zwolnienie połowy zespołu – oto sytuacje, w których stabilność pracy zostaje zachwiana i trzeba przystosowywać się do nowych warunków pracy. Uczyć tego, jak zachowywać się przy nowym szefie lub jak radzić sobie z tym, że obok nas stoi puste biurko kolegi. Na pracowników wpływają jednak nie tylko takie duże zmiany, ale również te mniejsze – jak na przykład zmiana siedziby firmy. Niestety, spora grupa pracowników, nie umie sobie z tymi zmianami radzić.

Brak umiejętności radzenia sobie ze zmianami w firmie to zarówno negatywne skutki dla firmy jak i pracownika. Pracownicy stają się mniej wydajni i efektywni w pracy, spada produktywność, która odbija się na całej firmie. Pracownik, który ma problem z przystosowaniem się do nowych warunków, może też zacząć cierpieć na dolegliwości związane ze stanem zdrowia – zwiększony stres przyczynia się bowiem zarówno do bólów głowy jak i do nadciśnienia czy problemów żołądkowych.

Z badań, które przeprowadziła firma doradcza Right Management wynika, że dobrze radzić sobie ze zmianami w pracy umie średnio zaledwie około 26% pracowników. 43% radzi sobie jako tako, co oznacza że praca jest wykonana, ale morale pracownika cierpi. Co trzeci pracownik, nie umie odnaleźć się w nowych warunkach pracy i najczęściej traci zaangażowanie w firmę a jego produktywność drastycznie maleje.

W obliczu zmian, pracownikom powinni pomagać kierownicy, którzy aby zmniejszyć stres związany ze zmianą powinni umieć odpowiednio wcześniej i w jasny sposób, komunikować pracownikom nadchodzące zmiany tak, aby pracownicy mogli oswoić się z tą myślą i rozwiać wszelkie wątpliwości – czy w Waszych firmach ktoś dba o to, byście wiedzieli co się dzieje?