Pracodawcy nie wspierają osób z problemami psychicznymi

Czy gdybyś zachorował na depresję lub miał załamanie nerwowe, to czy masz poczucie, że twój pracodawca wsparł by cię w walce o zdrowie? Większość pracodawców ignoruje problemy zdrowia psychicznego swoich pracowników, a ci nie mają poczucia, że o swojej chorobie mogą pracodawcy otwarcie powiedzieć.

CIPD (The Chartered Institute of Personnel and Development ), zbadał nastawienie pracodawców do chorób psychicznych, chcąc sprawdzić, czy pracodawcy wspierają swoich pracowników w chorobie. Z badań wynikło, że na 2000 badanych pracowników , 26% doświadczyło problemów ze zdrowiem psychicznym (częściej zdarza się to kobietom – problemów doświadcza prawie co trzecia). Ilu pracodawców wsparło swoich pracowników umożliwiając im leczenie? Co czwarty umożliwił pracownikom otwarte mówienie o swoich problemach. 37% pracowników otrzymało wsparcie od pracodawców (np. w postaci dodatkowych dni wolnych lub możliwości bardziej elastycznej pracy).

Problem ze zdrowiem psychicznym nie powinien być przez pracodawców ignorowany. Brak stabilności w tym zakresie przekłada się bowiem na efektywność pracy – to zaś jest bezpośrednio strata dla pracodawcy. Z tego też powodu, pracodawcy powinni większą uwagę zwracać na to, by pracownikom ułatwiać leczenie oraz zachowywanie higieny psychicznej.