Piękna twarz może przeszkadzać w otrzymaniu pracy?

Kilkukrotnie pisałam o tym, że bycie pięknym może pomóc w zdobyciu pracy oraz ułatwia zrobienie kariery. Są jednak zawody, w których piękna buźka może przeszkadzać – zwłaszcza kobiecie.

Badacze z University of Colorado Denver Business School , przeprowadzili mały eksperyment. Prezentowali osobom odpowiedzialnym za rekrutację zdjęcia kandydatów i prosili o to, by na podstawie samych zdjęć wybrać osoby nadające się do określonej pracy. Przy niektórych stanowiskach piękne kobiety były odrzucane. Były to zaś takie stanowiska, w których wygląd zewnętrzny w żadnym stopniu nie wpływał na efektywność pracy i wykonywanie obowiązków.

Kiedy więc uroda kobiety sprawia, że ma ona mniejsze szanse? W przypadku zawodów uważanych za typowo męskie. Kiedy kobieta chce pracować jako kierownik budowy, dyrektor finansowy, kierowca ciężarówki czy inżynier mechanik, jej ładna twarz powoduje, że ma ona mniejsze szanse na posadę. U mężczyzn nie zaobserwowano podobnych zależności – nie są oni dyskryminowani ze względu na wygląd.

Z reguły więc, bycie pięknym pomaga. O ile nie zachce nam się, drogie Panie, wejść na obszar kulturowo zarezerwowany dla mężczyzn.